2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

20 Μαρτίου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

20 Μαρτίου, 2023

20 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων στη Δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», σχετικά με την χρηματοδότηση 352 νέων επιχειρήσεις, επιπλέον των 1.020 επιχειρήσεων που είχαν ήδη εγκριθεί στο τέλος Ιανουαρίου.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο