εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

4 Οκτωβρίου, 2022

4 Οκτωβρίου, 2022

4 Οκτωβρίου 2022
Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο