εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

18 Μαρτίου, 2022

18 Μαρτίου, 2022

18 Μαρτίου 2022
Υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 17/3 ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ο νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για τα επιμέρους Ταμεία.
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο