logo_antagwnistikothta

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δέσμης Δράσεων: 700.000.000 €

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις Περιφέρειες πλην Αττικής & Ν. Αιγαίου
Για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι μόνο με το καθεστώς ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) 

Για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις Περιφέρειες πλην Αττικής & Ν. Αιγαίου

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις δύο παρακάτω Δράσεις:

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Η επιχορήγηση δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%

Η επιχορήγηση δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€

Νέα

Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας

Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και έναρξης Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον δεδομένο προϋπολογισμό της Δράσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί πέντε χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (5.319) Αιτήσεις Χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 807.314.654€ με Δημόσια Δαπάνη 376.627.155€.

Διαβάστε Περισσότερα
Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας

Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόκλησης της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και έναρξης Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον δεδομένο προϋπολογισμό της Δράσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί χίλιες τετρακόσιες τριάντα τέσσερεις (1.434) Αιτήσεις Χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού  772.387.545€ με Δημόσια Δαπάνη 352.852.985€.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση – Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με τους παρακάτω τρόπους :

Δια ζώσης

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού – Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ωράριο : Δευτέρα – Παρασκευή : 10:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.

Τηλεφωνικά

Στο 801 11 36 300 (κλήση μόνο από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση)
Ωράριο : Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00 π.μ. – 04:30 μ.μ.

E-mail: infoepan@mou.gr
    Show Buttons
    Hide Buttons