εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Media Kits της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Media Kits της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Media Kits της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δημιουργήθηκε φάκελος «media kit» με χρήσιμα αρχεία προβολής των Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», όπως infographics, συνόψεις, slides κ.ά.

Το υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ.

Media kit Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Media kit Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Media kit Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Show Buttons
Hide Buttons