2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Περίληψη του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Περίληψη του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ

Περίληψη του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Η περίληψη περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, όπως είναι το πλαίσιο στο οποίο σχεδιάστηκε, οι άξονες επενδύσεων, ενδεικτικές Δράσεις καθώς και ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες απλοποίησης των διαδικασιών που θα το χαρακτηρίζει.

2127 Ανταγωνιστικότητα

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο