2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑνΕΚ και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

2127 Ανταγωνιστικότητα

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑνΕΚ και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑνΕΚ και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

2127 Ανταγωνιστικότητα

Στις 5 Ιουνίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί και την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ προκειμένου να ενημερωθεί το παγκόσμιο κοινο για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάστηκε το 1974 και σήμερα αποτελεί την κεντρική ημέρα εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση, ο υπερπληθυσμός, η βιώσιμη κατανάλωση, η προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών και πολλά άλλα.

To ΕΠΑνΕΚ με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) χρηματοδότησε ένα σημαντικό αριθμό έργων που σχετίζονταν με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο παρών αφιέρωμα μπορείτε να δείτε ορισμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα από τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

EYE4WATER – Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιφέρεια ΑΜΘ

Η ορθολογική χρήση και η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί σημαντική περιβαλλοντολογική προτεραιότητα. Το έργο του #ΕΠΑνΕΚ @eye4water παρακολουθεί τα επιφανειακά νερά, από τις πηγές των ποταμών Λασπία και Λίσσου, μέχρι τις παράκτιες περιοχές τους, καθώς και τα υπόγεια ύδατα, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

FuVEP – Ένα διεθνές κέντρο έρευνας με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών αυτοκίνησης

Το κέντρο αριστείας FuVEP αποσκοπεί στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών μελλοντικών τεχνολογιών στον τομέα της αυτοκίνησης, έχοντας ως αφετηρία καινοτόμες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) και τα καύσιμά που χρησιμοποιούνται. Η συγκεκριμένη υποδομή έχει ενταχθεί ήδη από το 2014 στον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ

Το Ερευνητικό Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο του έργου, συνιστά τη «δημιουργία μιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για τη διεξαγωγή συνδυασμένων πολυπαραγοντικών ερευνών στο θαλάσσιο περιβάλλον», η οποία καθιστά εφικτή τη δυνατότητα πραγματοποίησης υδροακουστικών μελετών και υποστήριξης υποβρύχιων οχημάτων σε παράκτια ύδατα και στην ανοιχτή θάλασσα. Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για στοχευόμενες έρευνες και μελέτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται προσβάσιμο από εκπαιδευτικούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, παραγωγικούς κλάδους και διοικητικές δομές.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

SCoSCo: Ηλιακοί Συλλέκτες με ακίνητους συγκεντρωτήρες της ηλιακής ακτινοβολίας για εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στις ενδιάμεσες και μέσες θερμοκρασίες

Στo πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το Solar Collectors with Static Concentrators (SCoSCo), αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μελετώνται και αναπτύσσονται συστήματα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών, στο παρόν έργο προτείνεται η χρήση στατικών συγκεντρωτήρων, συνδυαζόμενων με κατάλληλους  απορροφητές.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Augmenta, η τεχνολογία αρωγός στην ορθή χρήση λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή.

Η Augmenta Agriculture Technologies είναι μια από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία μάλιστα αφορούσε ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο όπως είναι η αγροτική παραγωγή.

Οι καλλιέργειες που αξιοποιούν την τεχνολογία της εταιρείας χρειάζονται 9% λιγότερη ποσότητα αζώτου, 20% λιγότερους ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών (PGR) και παρουσίασαν 15% μείωση των αναγκών σε χημικά που βοηθούν στη συγκομιδή.

Καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει σημαντικά οφέλη στους αγρότες που το αξιοποιούν, ενώ είναι και περιβαλλοντολογικά ωφέλιμο. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσέλκυσε διεθνή επένδυση ύψους 110 εκατ.$

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

ADVENTUS σχεδιάζοντας μικρές αποδοτικές ανεμογεννήτριες

Το έργο ADVENTUS αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης για τον καλύτερο σχεδιασμό προηγμένων μικρών ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα. Στα πλαίσια του έργου αναγνωρίστηκαν οι βέλτιστοι συνδυασμοί των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν με κριτήριο τα αεροδυναμικά και αεροελαστικά χαρακτηριστικά, καθώς, επίσης, και την αξιοπιστία και τη δυνατότητα υλοποίησης της κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

CYRUS. Δημιουργία συμπιεστών υδρογόνου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα

Το υδρογόνο ως καύσιμο αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή ισχυρών και περιβαλλοντικά καθαρών κινητήρων καθώς έχει υψηλή απόδοση με μηδενικά απόβλητα. Άλλωστε, το προϊόν της καύσης του υδρογόνου, είναι το νερό, το οποίο στην περίπτωση των κινητήρων διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών.

Η ελληνική startup CYRUS Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο λύση θερμικής συμπίεσης του υδρογόνου.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

ORION – Χρήση καινοτόμων οργανικών φωτοβολταϊκών για αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων

Το έργο ORION στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευφυούς ολοκληρωμένου πλαισίου για τη χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών Organic Photovoltaics (OPV) στη βιομηχανία θερμοκηπίων. To ORION αναπτύσσει, δοκιμάζει και αξιολογεί καινοτόμες οργανικές φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες ενσωματώνονται στην οροφή του θερμοκηπίου ή στο εσωτερικό του επάνω από την καλλιέργεια. Η κοινή χρήση γης, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσο και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (λαχανικά, φρούτα και λουλούδια) μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης γης στις αγροτικές περιοχές, αλλά και να μεγεθύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την παράλληλη μείωση στη χρήση ορυκτών καυσίμων που συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου.

Διαβάστε περισσότερα

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο