εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Το νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση προς τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας και σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής.

Δείτε εδώ το συνοπτικό έντυπο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Show Buttons
Hide Buttons