εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Τεχνική Συνάντηση για τα Χρηματοδοτικά Μέσα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Τεχνική Συνάντηση για τα Χρηματοδοτικά Μέσα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Τεχνική Συνάντηση για τα Χρηματοδοτικά Μέσα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 17/03/22 στο ξενοδοχείο Τιτάνια, τεχνική υβριδική συνάντηση (workshop) για τα Χρηματοδοτικά Μέσα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με τον όρο Χρηματοδοτικά Μέσα εννοούμε την χρηματοδότηση που παρέχεται είτε με τη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και επιμερισμού κινδύνου είτε την παροχή δανείων και εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους, καθώς και άλλους παρόμοιους συνδυασμούς.

Στην τεχνική συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, καθώς και της DG Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κατά την έναρξη των εργασιών απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ κος Γεώργιος Ζερβός, ο κος Νάσος Σοφός, Program Manager European Commission, DG Regional & Urban Policy, ο κος. Θεοδόσης Σαμπανιώτης, Policy Analyst, DG REGIO, European Commission και η κα Αγγελική, Φέτση, προϊστάμενη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Ειδικότερα, ο  κος Ζερβός, αφού έκανε έναν σύντομο απολογισμό για την επιτυχημένη χρήση των Χρηματοδοτικών Μέσων μέχρι τώρα και τη σημαντική εμπειρία που έχει αποκτηθεί, τόνισε μεταξύ άλλων το ρόλο που αυτά θα κατέχουν μέσα στην επόμενη προγραμματική περίοδο και πώς θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Ο κος Σοφός αναφέρθηκε στην ενεργή στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη σπουδαιότητα της πολιτικής συνοχής για την μακροχρόνια ανάπτυξη της Ελλάδας.  Τέλος, η κα Φέτση υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής συνάντησης και της συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας που απαιτείται μεταξύ των φορέων και των στελεχών που εργάζονται πάνω στο σχεδιασμό αυτών των εργαλείων.

Στο περιεχόμενο της συνάντησης περιγράφηκαν από στελέχη της DG Regio θέματα κρίσιμου ενδιαφέροντος για τα χρηματοδοτικά μέσα,  παρουσιάστηκαν σημαντικά case studies και διευκρινίστηκαν, μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων από τους συμμετέχοντες, ενδιαφέροντα σημεία.

Show Buttons
Hide Buttons