2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

6 Οκτωβρίου, 2022

2127 Ανταγωνιστικότητα

6 Οκτωβρίου, 2022

6 Οκτωβρίου 2022
Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022. Ώρα προσέλευσης 09:00 π.μ. και ώρα έναρξης της Συνεδρίασης 09:30 π.μ.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο