εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

8 Ιανουαρίου, 2021

8 Ιανουαρίου, 2021

8 Ιανουαρίου 2021
Η διαβούλευση για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027) παρατείνεται έως τις 15/01/21.
Show Buttons
Hide Buttons